SERVICII DE OCUPARE PROFESONALĂ

Fundatia Mara furnizeaza servicii de informare, consiliere profesională şi mediere a muncii din anul 2010, in prezent fiind acreditata in baza Certificatului de acreditare nr 23/00010 din 24.03.2011 emis de Agentiea de Ocupare a Fortei de Munca Hunedoara

 

Durata de funcţionare: nedeterminată începând din anul 2010 

Beneficiari : 

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă din judeţul Hunedoara, prioritar persoane care se încadrează în una dintre următoarele categorii : 

 • Tineri absolvenţi
 • Femei
 • Persoane cu vârsta peste 45 ani
 • Persoane cu dizabilităţi

 

Obiective:

 Creşterea şanselor de a găsi un loc de muncă corespunzător aspiraţiilor profesionale, pregătirii profesionale şi ofertei de locuri de muncă existente pe piaţa locală.

 

Activităţi: 

In domeniul informării profesionale: 

 • identificarea nevoilor de informare ale clientului, în funcţie de categoria în care se integrează, ţinând cont de caracteristicile specifice fiecărei categorii, cum ar fi tinerii absolvenţi, femeile, persoanele cu vârsta peste 45 de ani, persoanele cu dizabilităţi.
 • acordarea de informaţii privind piaţa muncii: despre ocupatii, meserii si profesii, conditii de exercitare, de salarizare si promovare, conditii impuse de angajatori, dinamica ocupatiilor;
 • acordarea de informatii despre persoana care solicita sprijin (profilul psihologic, interese profesionale), identificarea punctelor tari ca elemente de baza in stabilirea traseului profesional

 

In domeniul consilierii profesionale: 

 • identificarea problemelor clientului;
 • stabilirea, împreună cu persoanele consiliate a paşilor ce trebuie parcursi pentru alegerea ocupaţiei/meseriei, pentru încadrarea in munca sau  formarea profesionala;
 • formularea obiectivelor, scopurilor clientului;
 • intocmirea bilantului profesional al persoanei consiliate;
 • intocmirea planului individual de actiune pe baza rezultatelor discutiilor individuale si a testarilor efectuate;
 • organizarea de aplicatii practice pentru insusirea tehnicilor si instrumentelor de cautare a unui loc de   munca: intocmirea   unui C.V, a scrisorii de intentie, de multumire,  prezentarea la interviu;
 • stabilirea unor “teme pentru acasa” cuprinzand actiuni concrete pe care clientul le are de realizat pana la următoarea şedinţa de consiliere:
 • identificarea locurilor de munca vacante in domeniul specific, contactarea unui număr de agenti economici, exersarea tehnicilor de comunicare, etc.
 • intocmirea unor planuri de rezerva in caz de nereusita dupa parcurgerea planului initial de actiune;
 • monitorizarea si evaluarea pe intreg parcursul  procesului de informare si consiliere profesionala al fiecarui client.

 

In domeniul medierii muncii:

Serviciile de mediere a muncii reprezinta punerea în legatura a angajatorilor cu persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu.

Serviciile de mediere pentru persoanele in cautarea unui loc de munca constau in:

 • informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora
 • mediere electronica avand ca scop punerea automata in corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul;
 • preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora

 

Capacitate:

 Având in vedere ca finantarea serviciului se realizeaza in principal din fonduri europene, capacitatea serviciului fluctueaza, fiind in crestere in perioadele in care exista proiecte in implementare cind poate atinde 200-300 beneficiari pe an si diminuata in celelalte perioade.