PROIECTE IMPLEMENTATE IN PERIOADA 2009-2015

Aprilie 2014 – Decembrie 2015: Dezvoltarea profesionala a somerilor si persoanelor in cautarea unui loc de munca din Centru si Vest

Grup ţintă : someri si persoane in cautarea unui loc de munca din judetele Hunedoara si Alba

Obiective: imbunatatirea capacitatii de ocupare si a calitatii resurselor umane din zone urbane si rurale din regiunile Vest si Centru, judete Hunedoara si Alba prin participarea persoanelor grup tinta din aceste zone la programe integrate in vederea facilitarii acesului la ocupare in domenii de interes pe piata muncii in domeniul tertiar cat si prin sprijin in initierea de activitati independente

 Finanţator: FSE prin POSDRU 2007-2013 , Axa 5, DMI 5.1

Mai 2014 – Decembrie 2015: LIN 2013 – Libertate prin integrare

Grup ţintă : persoane aflate in detentie

Obiective: Facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele care apartin grupurilor vulnerabile din judetul Hunedoara.

Finanţator: FSE prin POSDRU 2007-2013 , Axa 6, DMI 6.2

Mai 2014 – Octombrie 2015: Şanse egale și respect pentru femeile din Hunedoara - SER

Grup ţintă : femei in dificultate

Obiective: Imbunatatirea accesului si a participarii pe piata muncii a femeilor in dificultate din judetul Hunedoara

Finanţator: FSE prin POSDRU 2007-2013 , Axa 6, DMI 6.3

August 2010 – Iulie 2012: Şi noi vrem să învăţăm

Grup ţintă : elevi cu risc de părăsire a şcolii şi tineri care au părăsit şcoala înainte de absolvirea învăţământului minim obligatoriu

Obiective: Prevenirea abandonului şcolar şi reintegrarea şcolară în vederea absolvirii învăţământului minim obligatoriu a persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala.

Finanţator: FSE prin POSDRU 2007-2013 , Axa 2, DMI 2.2

Decembrie 2010 – August 2012: O şansă în plus.

Grup ţintă: 500 persoane care se încadrează în una din categoriile: şomeri, şomeri de lungă durată, şomeri peste 45 ani, şomeri tineri. 

Obiective: Creşterea şanselor şi îmbunătăţirea capacităţii de ocupare

Finanţator: FSE prin POSDRU 2007-2013 , Axa 5, DMI 5.1

Decembrie 2010 – August 2012: O şansă în plus.

Grup ţintă: 500 persoane care se încadrează în una din categoriile: şomeri, şomeri de lungă durată, şomeri peste 45 ani, şomeri tineri. 

Obiective: Creşterea şanselor şi îmbunătăţirea capacităţii de ocupare

Finanţator: FSE prin POSDRU 2007-2013 , Axa 5, DMI 5.1

August 2011 – Mai 2013: E şansa ta! Califică-te.

Grup ţintă : personal angajat în domeniul comertului si al panificaţiei şi produselor de patiserie, care nu dispune de o calificare certificată în domeniu sau care doreşte să treacă la un nivel superior de calificare. 

 Obiective: formarea profesională şi certificarea competenţelor pentru 224 persoane  

 Finanţator: FSE prin POSDRU 2007-2013 , Axa 2, DMI 2.3

Aprilie 2009 – Octombrie 2010: Să rămânem în şcoală

Grup ţintă : elevi cu risc de părăsire a şcolii şi tineri care au părăsit şcoala înainte de absolvirea învăţământului minim obligatoriu

Obiective: reintegrarea şcolară în vederea absolvirii învăţământului minim obligatoriu

Finanţator: FSE prin POSDRU 2007-2013 , Axa 2, DMI 2.2

Septembrie 2009 – Noiembrie 2010: Şi eu mă calific

Grup ţintă : personal angajat în domeniul producţiei de tâmplărie PVC, care nu dispune de o calificare certificată în domeniu. 

Obiective: formarea profesională şi certificarea competenţelor pentru 100 persoane  

Finanţator: FSE prin POSDRU 2007-2013 , Axa 2, DMI 2.3

Decembrie 2009 – Februarie 2011: Şi noi vrem să muncim

Grup ţintă : tinerii infectaţi HIV –SIDA din judeţul Hunedoara 

Obiective: creşterea şanselor de integrare socio-profesională a persoanelor aparţinând grupului ţintă

Finanţator: FSE prin POSDRU 2007-2013 , Axa 6, DMI 6.1.

PROIECTE IMPLEMENTATE IN PERIOADA 2000-2008

2002-2004: Crearea Centrului de integrare socio-profesională pentru tinerii cu deficienţe mentale proveniţi din centrele de plasament din judeţul Hunedoara

Parteneri : Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Finanţator : FRDS 

Scop : Formarea unei conduite adaptative pentru tinerii cu deficienţă mentală din judeţul Hunedoara, identificarea unui loc de muncă şi a unei locuinţe în mediul rural pentru tinerii cuprinşi în proiect.

Beneficiari: 15 tineri cu deficiente  mentale proveniti din centrele de plasament

Început în anul 2001 - în desfăşurare: Reţeaua de suport în familie a copiilor cu dizabilităţi

Scop: Dezinstituţionalizarea, prevenirea instituţionalizării şi reintegrarea familială a copiilor cu dizabilităţi din judeţ, integrarea şcolară şi responsabilizarea familiei naturale în vederea asigurării unui mediu sigur copiilor.

Beneficiari: copii cu dizabilităţi instituţionalizaţi sau cu risc de instituţionalizare din judeţul Hunedoara şi familiile lor.

Parteneri : Fundaţia SERA România, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara

2002-2003: Centrul de Acompaniere pentru copiii seropozitivi din Valea Jiului

Scop : îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru copiii seropozitivi, cu situaţii familiale dificile, probleme medicale grave şi respinşi de comunitate.

Parteneri : Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Spitalul de Urgenţă Petroşani şi Centrul de Pedagogie Curativă  Simeria

Finanţator : Uniunea Europeană prin programul Phare Acces 1999

2003-2004: Dezvoltare organizaţională

Scop : Adaptarea structurilor de conducere si execuţie ale Fundaţiei la cerinţele nivelului de dezvoltare atins, şi regândirea obiectivelor şi a planului strategic al Organizaţiei.

Finanţator : Fundaţia Principesa Margareta a României

2002 - 2003: Ocrotirea copilului cu dizabilităţi în familii de Asistenţi Maternali Profesionişti

Scop: Dezinstituţionalizarea şi asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea normală a personalităţii pentru un număr 10 de copii cu dizabilităţi din judeţul Hunedoara

Parteneri : Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Finanţator: SERA România, Consiliul Judeţean Hunedoara – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

2003-2004: Dezvoltarea reţelei proprii de asistenţi maternali profesionişti

Scop : Dezvoltarea reţelei de asistenţi maternali, dezinstituţionalizarea şi asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea normală a personalităţii pentru un număr 15 de copii cu dizabilităţi din judeţul Hunedoara.

Parteneri : Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Fundaţia SERA România

Finanţator : USAID – World Learning prin programul ChildNet

Reţeaua de asistenţi maternali creată şi dezvoltată prin cele două proiecte funcţionează şi în prezent cu rezultate foarte bune în ceea ce priveşte evoluţia copiilor aflaţi în plasament.

2004: Acordarea de suplimente nutritive pentru copiii seropozitivi din Judeţul Hunedoara

Scop : îmbunătăţirea nivelului de viaţă a copiilor seropozitivi din Valea Jiului

Parteneri : Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara

Finanţator : Fundaţia Principesa Margareta a României

2004: Parteneriat pentru o mai bună integrare şcolară şi socială a copiilor cu deficienţe mentale şi asociate din judeţul Hunedoara.

Scop : Definirea unui cadru teoretic şi metodologic de acţiune comun partenerilor furnizori de servicii sociale şi realizarea unui parteneriat între furnizorii de servicii pentru dezvoltarea unui sistem de comunicare care să permită respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor cu deficienţă mentală şi handicapuri asociate din judeţul Hunedoara  şi care să ducă în final la o mai bună integrare şcolară şi socială a acestora.

Parteneri : Primăriile celor 14 localităţi urbane ale judeţului prin serviciile sociale de la nivelul acestora; Şcolile generale cu clasele în care sunt înscrişi copii cu deficienţă mentală;

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara (serviciul “Evaluare complexă”, serviciul “Ocrotire rezidenţială”, serviciul “Alternative de tip familial”);

Asociaţia Hans Spalinger –Simeria;

Asociaţia Langdon Down 2000 – Deva;

Asociaţia Umanitară Renaître Orăştie.

Finanţator : Ambasada Regatului Ţărilor de Jos, Programul MATRA

2004: Dezvoltarea compartimentului de fundraising şi comunicare al Organizaţiei

Scop: Crearea structurii comunicaţionale a organizaţiei în vederea asigurării unei imagini pozitive a acesteia în concordanţă cu misiunea şi realizările sale, crearea condiţiilor pentru demararea programului de strângere de fonduri la nivelul organizaţiei

Finanţator : Fundaţia Principesa Margareta a României

2003 – 2004: Operaţionalizarea Centrului Judeţean de Prevenire şi Consiliere Antidrog Deva

Scop : Sensibilizarea tinerilor vis-à-vis de efectele negative ale consumului de droguri şi creşterea capacităţii de intervenţie a Centrului Judeţean de Prevenire şi Consiliere Antidrog din Deva

Parteneri : Inspectoratul Judeţean de Poliţie Hunedoara,  Centrul Judeţean de Prevenire şi Consiliere Antidrog,  DGASPC Hunedoara

Finanţator: Uniunea Europeană prin Programul Phare Access 2001

2004 - 2006: Dezvolatarea sistemului de servicii alternative pentru copii cu deficienţe auditive din judeţul Hunedoara

Scop : Dezvoltarea serviciilor sociale pentru copiii cu deficienţe de auz din judeţul Hunedoara, reintegrarea familială şi prevenirea instituţionalizării acestor copii.

Parteneri : Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara Centrul de Pedagogie Curativă Simeria Veche

Finanţator :  USAID/World Learning , Program ChildNet

2004 - 2006: Centrul pentru acompanierea familiilor care au în îngrijire copii cu sindrom Langdon Down din judeţul Hunedoara – C.A.L.D.

Parteneri : Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara Centrul de Pedagogie Curativă Simeria Veche

Finanţatori : Programele  Phare

Scop : Susţinerea incluziunii sociale a persoanelor sau grupurilor marginalizate sau care se găsesc în riscul de a fi marginalizaţi economic, social sau politic.

Crearea Centrului pentru acompanierea familiilor care au în îngrijire copii cu sindrom Down din judeţul Hunedoara în primele trei luni de derulare a proiectului.

Reducerea riscurilor de marginalizare pentru cel puţin 70 % dintre beneficiari până la finalul poiectului.Creşterea capacităţii de implementare a proiectelor şi dezvoltare a serviciilor de către organizaţiile partenere, până la finalul proiectului.