CENTRUL DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII

Fundatia Mara furnizeaza servicii sociale din anul 2001, in prezent fiind acreditata ca furnizor privat de servicii sociale in baza Deciziei nr 826 din 22.05.2014 a Ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

In calitatea sa de furnizor privat acreditat de servicii sociale, Fundatia Mara furnizeaza servicii de consiliere si sprijin pentru parinti si copii.

Durata de funcţionare: nedeterminată începând cu anul 2001

Licenta: nr 5222/2016 emisa de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

Beneficiari:

Familii aflate în dificultate ca urmare a situaţiei socio-profesionale în care se află membrii acesteia, iar starea de dificultate pune în pericol dezvoltarea normală a copiilor minori aflaţi în îngrijire.

Obiective:

Înlăturarea stării de dificultate la nivelul familiei si cresterea calitatii vietii membrilor familiei prin îmbunătăţirea caracteristicilor funcţiilor familiei.

Activităţi:

  • Asistenţă socială: Diagnoză socială , Elaborare plan de intervenţie/de asistenţă şi îngrijire, Îndrumare către alte servicii ; Consiliere socială, Informare, Suport emoţional, Management de caz, monitorizare cazuri sociale, supervizare activităţi de asistenţă socială
  • Asistenţă şi suport specializat în vederea reabilitării/reintegrării sociale: Orientare profesională/vocaţională, Consiliere psihologică/psihosocială, Consiliere juridică
  • Educare şi formare: Educare pentru abilităţi de viaţă independentă, Educare pentru integrare /reintegrare socială, Facilitare acces la educaţie generală, Facilitare acces la formare profesională

Capacitate:

Avind in vedere ca finantarea serviciului se realizeaza din donatii si din fonduri europene, capacitatea serviciului fluctueaza, fiind in crestere in perioadele in care exista proiecte in implementare cind poate atinde 200-300 beneficiari pe an si diminuata in perioadele in care finantearea se realizeaza doar din donatii cand poate scadea la 20 – 30 de beneficiari pe an.